Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

TẦM NHÌN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN (STT EDUCATION)


TẤM NHÌN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN (STT EDUCATION)


Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược, đầu tư phát triển bền vững Học viện ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN, lấy giáo dục và đào tạo Công nghệ Internet làm trọng tâm, phấn đấu trở thành Học viện chuyên ngành Công nghệ hàng đầu Việt Nam.
STT EDUCATION mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào về một học viện chuyên nghiệp Công nghệ trực tuyến đẳng cấp hàng đầu.

LƯU TRỮ WEBSITE

Hệ Thống Tập Đoàn Sàn Trực Tuyến - STT Group

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Nhà phát triển Web Doanh Nhân Đỗ Văn Hiếu
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ