Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu

Một kế hoạch kinh doanh là một bản miêu tả về một ý định kinh doanh mà bạn muốn bắt đầu thực hiện.
Nó cũng là một kế hoạch về việc bạn muốn điều hành và phát triển ý định kinh doanh đó như thế nào.
Một kế hoạch kinh doanh được viết ra bao gồm những nội dung sau đây:

LƯU TRỮ WEBSITE

Hệ Thống Tập Đoàn Sàn Trực Tuyến - STT Group

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Nhà phát triển Web Doanh Nhân Đỗ Văn Hiếu
Đơn vị chủ quản CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI TRIỆU PHÚ